Plaatselijk Belang Steenwijksmoer


Het doel van Plaatselijk Belang is om de belangen van de inwoners te behartigen. Daarnaast willen we de leefbaarheid op een hoog niveau krijgen en houden. We willen de betrokkenheid van de inwoners vergroten. 

Steenwijksmoer

 "Samen komen we verder"

Visiedocument

Hier komt het visiedocument van "het dorp Steenwijksmoer als gemeenschap"

 2 keer per jaar organiseren we een overleg tussen alle verenigingen van Steenwijksmoer. Regelmatig hebben wij contact met het gemeentebestuur van Coevorden over deze en andere actuele zaken. Mede door het dorpsbudget hebben we financiële armslag waarmee we plannen kunnen realiseren. 

"Kansen zien, grijpen en vervolgens benutten, daar kunnen we alle hulp bij gebruiken!"

HIER HOUDEN WIJ ONS MEE BEZIG

  • Verbeteren communicatie tussen inwoners, verenigingen en plaatselijk belang 
  • Verkeersveiligheid
  • Openbare verlichting
  • Riolering in de buitengebieden
  • Bestemmingsplan
  • Verfraaiing van de dorpskern
  • De dorpsvisie uitdragen en up-to-date houden

Bestuur plaatselijk Belang Steenwijksmoer

Bestuursleden

Voorzitter

N. Bosman

Secretaris

H.E. Wilsphaar

Penningmeester

A. Overweg-Meijerink

Bestuurslid

J. Hoveling

Bestuurslid

L. Dekker

Bestuurslid

Vacant 

Bestuurslid

Vacant
 

Jaarvergadering

Lees hier de notulen en het jaarverslag