Ontmoeten & bewegen 

IN sTEENWIJKMOER


 - Ontwerp en realisatie Dorpspark
- Duurzame energievoorziening van het dorpshuis
- Voorzieningen voor de inrichting van de ontmoetingsplaats
- Uitwerken van een duurzaam organisatiemodel

Een paar jaar geleden zijn we met het project “Ontmoeten en Bewegen Steenwijksmoer” gestart.

De Stichting “Dorpshuis “De Schalm” had plannen voor verduurzaming van het dorpshuis en Plaatselijk Belang maakte zich sterk om van het verwaarloosde tennisterrein een dorpsparkje te maken met diverse bewegingsmogelijkheden. 

Financieel kregen we het rond, een tiental fondsen zijn bereid gevonden een bedrag te doneren en Leader, een Europees fonds voor vitaal platteland, heeft € 150.000 toegezegd. Door er eigen geld aan toe te voegen en dankzij de inzet van vrijwilligers en verenigingen is het ons allemaal gelukt. We zijn er trots op dat, ondanks de coronapandemie, wij het eindresultaat kunnen laten zien.

Op 9 april 2022 was iedereen welkom. Na de middag heeft burgemeester Renze Bergsma bij de ingang van het dorpshuis geopend om het project af te sluiten en het parkje te openen. We hebben een rondleiding door dorpshuis en dorpspark gemaakt, waar je kon zien wat er allemaal gedaan is.

Daarnaast waren er deze middag verschillende activiteiten en demonstraties te zien.

 

Plaatselijk Belang Steenwijksmoer 

Stichting Dorpshuis “De Schalm”