nieuws

Bericht Senioren van nu

Beste bewoners,
We willen u graag op de hoogte stellen van het stopzetten
van de “Senioren van Nu Steenwijksmoer”. 

Jaarvergadering

11 mei is de jaarvergadering geweest. Lees verder voor het verslag van de vergadering en het jaarverslag

enquête woonwensen

23-01-2023 
Beste inwoner(s) van Steenwijksmoer,

Als Plaatselijk Belang Steenwijksmoer willen we graag een leefbaar dorp houden. Waar jong en oud prettig kan leven. Plaatselijk Belang wil graag een bijdrage leveren om vraag en aanbod van woonruimte zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De gemeente Coevorden heeft de nieuwe woonvisie voor de stad en dorpskernen binnen de gemeente vastgesteld. We zien dit als een kans voor Steenwijksmoer om weer plannen te kunnen maken.
Aan de hand van de uitkomsten van de enquête kunnen we conclusies trekken en eventueel plannen gaan maken met de mensen die er behoefte aan hebben.

Wij vragen iedereen in Steenwijksmoer, die woonwensen heeft, om de enquete in te vullen. 
Indien inwonende kinderen specifieke wensen hebben, dan vragen we hen om zelf een extra formulier in te vullen.

We stellen het zeer op prijs wanneer u uw naam en adres wilt vermelden. Dan kunnen wij u persoonlijk betrekken bij het maken van een eventueel vervolgplan.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Het bestuur van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer. 

Nieuwe WEBSITE

10-02-2022

Op de achtergrond werd er al druk aan gewerkt, maar nu is het dan zover: de nieuwe website staat online!