Stopzetten Senioren van Nu Steenwijksmoer

Beste bewoners,

We willen u graag op de hoogte stellen van het stopzetten
van de “Senioren van Nu Steenwijksmoer”.
We hebben het laatste jaar te maken met een afname van
het aantal bezoekers. We hebben op verschillende
manieren geprobeerd om hier verandering in te brengen
maar dat is helaas niet gelukt.
We hebben daarom besloten om het eet-en kookproject stop
te zetten.
We kunnen terugkijken op 10 mooie jaren met prachtige
herinneringen.
We willen bij deze ook iedereen bedanken voor hun bijdrage
aan onze activiteiten. Geweldig dat er zoveel mensen altijd
voor ons klaar hebben gestaan!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van “Senioren van Nu Steenwijksmoer”.