faciliteiten

aed

Created with Sketch.

Aan het dorpshuis De Schalm, Hoofdweg 47, hangt naast de hoofdingang de AED, of defibrillator. 

 

Hoe werkt de AED

Een AED dient een schok toe bij een hartstilstand. Het vergroot de overlevingskans met 70% wanneer deze binnen 6 minuten wordt gebruikt! Na 6 minuten raken hersencellen al onherstelbaar beschadigd. Elke minuut daarna verlaagt de overlevingskans met 10%.

De ambulance en politie hebben een AED aan boord. Echter hebben die meestal een aanrijtijd van langer dan 10 minuten, zeker in ons dunbevolkte gebied. 

 

Onze AED is aangesloten bij een alarmcentrale, HartslagNU. Iedereen met een reanimatiediploma kan zich hier bij aansluiten. Kijk voor meer informatie op www.hartslagnu.nl

 

Wanneer er een melding komt van een reanimatie bij 112 gaat er meteen een melding naar HartslagNU. Deze stuurt vervolgens een oproep naar iedere vrijwilliger die zich binnen 6 minuten van het slachtoffer bevindt. 

Het is daarom van groot belang dat zich genoeg vrijwilligers aanmelden! 

Sinds de AED in Steenwijksmoer is, is deze al een paar keer ingezet, deze hulp was elke keer eerder dan de professionele hulpverlening bij het slachtoffer. 

 

De AED is van Plaatselijk Belang. 

afvalcontainers

Created with Sketch.

De afvalcontainers worden opgehaald door Area.

Het standaard afvalschema voor het dorp is :

·       Plastic container alle even week op woensdag

·       Groencontainer elke oneven week op woensdag

·       Grijze container met restafval om de 4 weken op een vrijdag. 
 

Voor de juiste ophaaldagen, kijk op de digitale afvalkalender 

bladafval

Created with Sketch.

In de herfst wordt verzameld bladafval opgehaald door de gemeente Coevorden.

 Het blad moet dan wel verzameld zijn op hopen in de berm. Ook kan men zelf met gaas of hekken van max. 3 meter een opvangbak maken. Het blad waait dan niet weg.

Natuurlijk kan bladafval ook in de groene container worden verzameld.

Het blad wordt tot half januari opgehaald.

brievenbus

Created with Sketch.

In het dorp is een brievenbus van PostNL. 

Deze brievenbus staat aan de Hoofdweg, tussen het dorpshuis en De Dreef in. 

Een PostNL punt voor de meeste PostNL-producten vind je in Coevorden bij Primera aan de Markt 16. 

bus

Created with Sketch.

Buslijn 33 van Hoogeveen naar Coevorden vv gaat door Steenwijksmoer.

Er zijn 3 haltes, bij het brinkje in het centrum, bij Hoofdweg 6 en Hoofdweg 64.

De huidige dienstregeling vind je hieronder.

buurt whatsapp

Created with Sketch.

Bij de Buurt WhatsApp zijn je buurtbewoners de leden van de groep. Zo kun je elkaar snel en direct informeren over verdachte situaties in je buurt. Iedere buurtbewoner kan een bericht versturen. Alle aangesloten buurtbewoners ontvangen meteen dit bericht en ze kunnen daar vervolgens op reageren. 

Aanmelden. Wilt u ook meedoen aan de Buurt WhatsApp? Mail dan via onderstaande link uw naam & telefoonnummer.

Dorpshuis De schalm

Created with Sketch.

Het Dorpshuis "de Schalm" is het centrale punt voor het dorp Steenwijksmoer. Het is het enige openbare gebouw in het dorp, waar vrijwel alle activiteiten in het dorp plaats vinden

Inrichting dorpshuis

 

Het dorpshuis bestaat uit diverse ruimtes. 

  • Café met terras. 
  • Snackbar met ingang aan de zijkant. 
  • De parketzaal, met eigen terras, een ruimte voor vergaderingen, feestjes etc. 
  • Boven de oude “bibliotheek”, een ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten 
  • Gymzaal voor sportactiviteiten, maar ook voor grote bijeenkomsten en feesten. Bovendien is er een toneel aan de gymzaal gekoppeld. 
  • 4 kleedkamers voor zowel de gymzaal als de voetbalvelden. 
  • Jeugdsoos, met aparte ingang, soosruimte, sanitair, rookruimte en opslagruimte. 
  • Verenigingskantoor Protos met eigen ingang en sanitair. Ook zijn hier de kleedkamers en douches voor de voetbalscheidsrechters. 


bar/snackbar

In de bar en snackbar zwaaien Isabel Meijering en Michel Kok de scepter.

De bar is in het weekend ook de voetbalkantine voor vv Protos, dus is het altijd gezellig druk. 

In de snackbar, met de ingang aan de zijkant, zijn de lekkerste patat en snacks te verkrijgen.

Bij Isabel en Michel kunnen de ruimtes in het dorpshuis gehuurd worden, zij verzorgen hier de catering.

Verjaardagen en feesten kunnen hier gegeven worden. Een koffietafel, lopend buffet, barbecue  e.d. het is allemaal mogelijk. Ook kunnen hapjesschalen voor thuisgebruik besteld worden.

Bij begrafenissen op het plaatselijke kerkhof is het dorpshuis ook de plek waar de koffietafel geserveerd wordt.

Openingstijden dorpshuis:
Maandag - 20:00 - 23:00 uur
Dinsdag - gesloten
Woensdag - gesloten
Donderdag - 16:00 - 01:00 uur
Vrijdag - 16:00 - 01:00 uur 

Zaterdag - 16:00 - 01:00 uur 

Zondag - 09:00 - 21:30 uur 
 

Openingstijden snackbar:  

Donderdag - 17:00 - 20:00 uur
Vrijdag - 17:00 - 20:00 uur 

Zaterdag - 17:00 - 20:00 uur 

Zondag - 17:00 - 20:00 uur 

glasbak/kledingbak

Created with Sketch.

Op de parkeerplaats bij het dorpshuis/voetbalvelden staat rechts achterin een container voor glas en een voor kleding

grofvuil

Created with Sketch.

Grofvuil kan naar de milieustraat in Coevorden, Morseweg 2,  gebracht worden.

Hiervoor is wel een pasje nodig, deze heeft u van de gemeente ontvangen. Hiervoor wordt wel een kleine vergoeding gevraagd. Meer informatie vindt u op de website van de Area.


De milieustraat heeft beperkte openingstijden: 

·       Dinsdag t/m vrijdag 13:00 – 16:00

·       Zaterdag 09:00—12:00

maatschappelijk werk

Created with Sketch.

Iedere woensdag van 8.30 tot 12.00 uur is Margreet Teunissen, opbouwwerker bij Maatschappelijk Werk Coevorden, aanwezig in het dorpshuis in Dalerpeel.

Zij zit daar voor de inwoners van Dalerpeel, Nieuwe Krim en Steenwijksmoer.

Je kunt bij haar terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. 

oud papier

Created with Sketch.

Elke eerste zaterdag van de maand kun je oud papier brengen naar een container die op de parkeerplaats naast het dorpshuis staat.

De container staat er ook al de vrijdag daarvoor. 


De opbrengst van het oud papier is voor de RKBS St. Theresia.

rkbs st. theresia school

Created with Sketch.

 Op de St. Theresia te Steenwijksmoer zorgen wij er voor dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Dit doen wij samen met leerlingen, ouders en het team door gebruik te maken van elkaars talenten. Er is een duidelijke, open communicatie die zorgt voor een veilig en vertrouwde omgeving voor onze leerlingen, waarbij wij met respect met elkaar omgaan. 

 

Binnen de school wordt groepsdoorbrekend gewerkt met drie combinatiegroepen en een leerplein. Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces. De kerndoelen en lessen worden op de behoeften van de leerling afgestemd, binnen de kaders van het regulier onderwijs. 

 

Leerlingen steeds meer eigenaar maken van hun eigen leren, dat is ons streven. Al vanaf de onderbouw leren wij leerlingen zelf keuzes maken, samenwerken en zelfstandig werken. 

 

De St. Theresia een Kindertalentenfluisteraarschool. Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, dat je je batterijen oplaadt en waar je heel blij van wordt.
 Leerlingen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies wat een Kindertalentenfluisteraarschool doet 

 

De ouderbetrokkenheid is hoog en hier zijn wij trots op. Wij hebben een actieve Ouderraad, die de leerkrachten bijstaat bij tal van activiteiten. Ouders zijn betrokken middels de medezeggenschapsraad (MR) en de schooladviescommissie (SAC). Ook zijn ouders/verzorgers actief bij vele activiteiten onder en na schooltijd. 

 

De St. Theresia staat in het dorp Steenwijksmoer en heeft een centrale, verbindende functie binnen het dorp. De school onderhoudt goede contacten met de parochie, het dorpshuis, het Plaatselijk Belang en de (sport)verenigingen. 

 

Wij nodigen nieuwe ouders van harte uit voor een oriënterend kennismakingsgesprek, zodat wij u alles kunnen vertellen over onze mooie basisschool St. Theresia 

 
Contactpersoon: Marion Wesselink (directeur)
Email: [email protected]
Telefoon: 0524-524910
Facebook:  https://www.facebook.com/rkbstheresia 

Instagram:  https://www.instagram.com/st.theresia_steenwijksmoer 

RK kerk St. Fransiscus van Assisië

Created with Sketch.

Als je het dorp binnenkomt, zie je al van ver de toren van kerk; een gevoel van thuiskomen.

Op 15 juni 1930 kreeg kapelaan J.B.Slosser uit Apeldoorn de opdracht om hier een nieuwe parochie te stichten. Hij trok het hele land door om het financiële plaatje rond te krijgen. Op 30 maart 1932 werd de kerk in gebruik genomen. De naam Sint Franciscus van Assisië werd gekozen, omdat deze heilige het symbool is van armoede. 
In de loop van de volgende jaren werd er ook nog een pastorie, een school en een woning voor het hoofd van de school gebouwd. 

In de 2e WO werden de kerkklokken afgevoerd naar Duitsland. Pas in 1948 kwamen er nieuwe klokken. Mede dankzij een actie van de kinderen, die hiervoor konijnen gingen fokken. In een klok staat dan ook: ‘Ik dank mijn ontstaan aan de konijnen van de kleinen’ gegraveerd.

Begin jaren 60, moest de inrichting van de kerk versoberd worden en werden ook de glas-in-lood-ramen uit de kerk gesloopt. Vanaf eind 2017 is er begonnen om weer nieuwe glas-in-lood ramen te plaatsen.

Iedere zondagochtend om 11 uur vindt er een viering plaats, meestal voorgegaan door pastoor Buitof diaken Wielens. Ook verzorgen enkele parochianen de vieringen. 

Verbondenheid met de kerk uit zich op vele manieren. Veel vrijwilligers zijn op allerlei manieren actief. 

We hopen dat de St. Franciscuskerk nog heel erg lang een grote en mooie rol mag blijven spelen in het leven van velen in Steenwijksmoer. 

wijkagent

Created with Sketch.

De wijkagent van Steenwijksmoer is Reinier Visser.

Hij is te bereiken onder het algemene nummer: 0900-8844


Kijk voor meer info op de website van de wijkagent.