geschiedenis

Aan het eind van de achttiende eeuw is Steenwijksmoer ontstaan op het grondgebied van de Heren van Steenwijk van het landgoed de Groote Scheere op de grens  van Coevorden en Gramsbergen. In het uitgestrekte hoogveengebied was een keileem rug, een smalle strook grond die stevig genoeg was om een  weg met aan weerszijden bebouwing te realiseren.

1932

In 1932 werd in het dorp een grote katholieke kerk met pastorie gebouwd, een jaar later kwam er ook een  katholieke school. En door de bouw van woningen ontstond bij de kerk een centrum. 

1970

Bij het centrum, is rond 1970, naast de sportvelden, het dorpshuis opgericht. 

In de tweede helft van de vorige eeuw  is het woongebied tegenover de kerk verder uitgebreid. In eerste instantie rijtjeswoningen; rond de eeuwwisseling werd meer de nadruk gelegd op vrijstaande woningen  en twee-onder-een-kapwoningen. 

1988

Aan de Kerkweg is vanaf circa 1988 een verdere uitbreiding gerealiseerd (Kerkweg zuid). 

Doorzichten naar het open achterland benadrukken nog steeds het agrarische karakter van het  dorp, al hebben veel oorspronkelijke boerderijen nu een woonfunctie. Door ruilverkaveling is de  smalle optrekkende verkaveling voor het grootste deel verdwenen.Heden

Het aantal inwoners is ongeveer 1000.


besturen diverse verenigingen jaren '70

dorpsfeest 1994

families